За Фондация „Българско военно историческо наследство“

Ние, фондация „Българско военно историческо наследство“ и сдружение „Асоциация на Сухопътните Войски на България“, съзнаваме ролята на народната памет във възпитаването на чувството за национална гордост, обич към Родината и желание за справедливост и лично достойнство. Винаги е имало тежки моменти в развитието на България в нейната съвременна история, но винаги е имало и българи, които, когато историческата необходимост и лична съдба са изисквали от тях да служат на Родината си, са оставяли житейския прагматизъм и лична изгода далеч от себе си. Запазвайки паметта за техните дела, ние искаме техният пример да посочи пътя, който следващите поколения да следват в името на добруването на българската общност.

 

memorandum_pdf_1_CORRECTED